Hello world!

 

Jako punkt odniesienia posłuży nam zmienna <mark>@dateToManipulate</mark>.
<pre style=”padding:2px 10px; margin-bottom:0px;”><code class=”language-sql”>DECLARE @dateToManipulate DATETIME = GETDATE()
SELECT @dateToManipulate </code></pre>
<div class=”card”>
<div class=”card-block”>
<samp style=”font-size:small;”>Output:<br/>
2017-10-04 13:45:23.217</samp>
</div>
</div>

 

Najpierw obliczania jest różnica lat pomiędzy datą domyślną (1900-01-01 00:00:00:000) oraz zadaną datą, w tym przypadku 2017-10-04 13:10:35.177. Jest to 117 lat. Następnie do daty domyślnej dodawana jest różnica lat, więc efekt końcowy będzie początkiem roku 2017.